Golf Clash: els millors clubs de ferro curts per utilitzar (05.29.23)

el millor xoc de golf curt de ferro

Golf Clash és un joc de golf molt popular per a telèfons intel·ligents. El joc inclou una àmplia gamma de clubs. Els clubs es divideixen en diferents categories. Cada categoria té un munt de clubs i cadascun d’ells s’utilitza per a propòsits diferents. A més, cada club té associada una estadística diferent. Alguns tenen una bona precisió, mentre que d'altres poden cobrir distàncies més grans.

Si us pregunteu per què els clubs es divideixen en tantes categories. Depèn completament de la situació. A Golf Clash, us trobareu en diverses situacions en què necessitareu un club amb un atribut específic per progressar.

Ferres curtes a Golf Clash

Els ferros curts són una de les categories de clubs de golf que un jugador pot utilitzar. En realitat, els clubs de golf estan subcategoritzats com el golf real. Els ferros curts s’utilitzen sobretot quan un jugador necessita fer que la pilota cobreixi distàncies més petites. Per exemple, els jugadors utilitzaran principalment ferros curts quan la pilota sigui a prop del forat. Una planxa curta és ideal per a aquestes situacions.

Això també implica que certes estadístiques, com ara la potència, no són realment necessàries per a planxes curtes. Tot i això, conèixer el ferro curt en la situació adequada us pot guanyar el partit.

Els millors ferros curts a Golf Clash

En aquest article tractarem els millors ferros curts a Golf Clash. Abans de continuar i donar-vos una resposta definitiva, és important saber quin ferro curt és el millor en funció del que fa. En primer lloc, recollirem la millor planxa curta per a cada estadística. Després, utilitzarem el procés d’eliminació per concloure els millors ferros curts a Golf Clash. Per tant, sense perdre més temps, aquí teniu els millors ferros curts per a cada estadística:

  • Potència
  • Ara, la potència pot no ser l'estat ideal per a una planxa curta. Utilitzarà principalment la planxa curta a distàncies increïblement curtes. Tot i això, hem esmentat que mencionarem la millor planxa curta per a cada estadística.

    Tenint en compte la potència estadística, no hi ha millor ferro curt que l'Apache. Cobreix una potent distància de 90 iardes de potència. Thorn fa una estreta competició amb el club en arribar al segon lloc, cobrint al voltant de 86 iardes.

  • Precisió
  • Una de les estadístiques més importants per a una planxa curta és la precisió. Normalment, la precisió no és important en el primer tret, ja que el jugador ha de recórrer una gran distància. Tot i així, els ferros curts només s’utilitzen a distàncies més curtes. Això fa que la precisió sigui un dels factors més importants per a un bastó de ferro curt.


    Vídeo de YouTube: Golf Clash: els millors clubs de ferro curts per utilitzar

    05, 2023